Η επανάκαμψη των commons θέτει το δίκαιο σε δοκιμασία

Η επανάκαμψη των commons θέτει το δίκαιο σε δοκιμασία

των Serge Gutwirth, Isabelle Stengers 

Μετάφραση : Βικτωρία Νασούλη  Επιμέλεια : Ελισσάβετ Σπυρίδου

Λέξεις κλειδιά: commons, ιδιοκτησία, κυριαρχία, Ostrom, δημώδες δίκαιο (vernacular law), κλιματική αποσταθεροποίηση, βιωσιμότητα

Περίληψη :

Τα commons βασίζονται σε μια συμφωνία ή οδηγούνται από μια «κυβέρνηση» (E. Ostrom), καθώς και από την κοινή έγνοια να διατηρηθεί ο πόρος από τον οποίο όλοι εξαρτώνται – αντίθετα με ό,τι υποστηρίζει ο μύθος της αυτοκαταστροφικής τους τραγωδίας. Η εξαφάνισή τους είναι αποτέλεσμα ξεριζώματος και συνδέεται με την ανάπτυξη της συνέργειας ανάμεσα στην ελευθερία του επιχειρείν των ιδιοκτητών και την κυριαρχία του Κράτους, που είναι «ιδιοκτήτης στο τετράγωνο». Αν η τρέχουσα επανάκαμψη των commons μπορεί να αναγγείλει μια επείγουσα και αναγκαία για την εποχή της απειλητικής κλιματικής αποσταθεροποίησης αλλαγή συμπεριφοράς, αυτό οφείλεται στο ότι φέρει πρακτικές που επανεφευρίσκουν την βιωσιμότητα. Προσκρούει όμως μετωπικά στους νόμους και τα δικαιώματα που βρίσκονται σε ισχύ και είναι οι κληρονόμοι αυτού του ξεριζώματος. Στο άρθρο τους οι συγγραφείς διερευνούν τη δυσκολία να συναρθρώσει κανείς το ισχύον δίκαιο με εκείνο που απαιτεί η ζωή των commons. Το ότι αυτά προκαλούν αναγκαστικά την ανάπτυξη των τοπικών και δημωδών* δικαίων είναι στην καρδιά μιας θεμελιώδους έντασης με την αρχή της υπεροχής του νόμου και του δικαίου.

Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ

 


 

Εικόνα: Άνθη αμυγδαλιάς, Vincent van Gogh, 1890